Foreword (Fundamentals of Software Startups: Essential Engineering and Business Aspects)
Kapitel i bok, 2020

Författare

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Fundamentals of Software Startups: Essential Engineering and Business Aspects

V-VI
978-303035983-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21