ELECTRON CONFIGURATION AND ELECTRONEGATIVITY OF THE ATOMS UNDER COMPRESSION
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Martin Rahm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Roberto Cammi

Universita degli Studi di Parma

N. W. Ashcroft

Cornell University

Roald Hoffmann

Cornell University

32nd European Crystallographic Meeting
Vienna, Austria,

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysikalisk kemi

DOI

10.1107/S2053273319092040

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-23