Det suspenderade tillståndet
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Glänta

1104-5205 (ISSN)

Vol. 20 1-2

Ämneskategorier

Sociologi

Kulturstudier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14