Do we really understand how antibiotics work?
Reviewartikel, 2020

multifunctional

mode of action analysis

mechanism of action

antibiotics

in vivo

antibiotic resistance

multitarget

Författare

Michaela Wenzel

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Future Microbiology

1746-0913 (ISSN) 1746-0921 (eISSN)

Vol. 15 14

Ämneskategorier

Infektionsmedicin

Mikrobiologi inom det medicinska området

DOI

10.2217/fmb-2019-0324

PubMed

32959690

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-18