Message from the RCoSE 2018 Chairs
Övrigt konferensbidrag, 2018

Software Technology

Författare

Jan Bosch

Göteborgs universitet

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Brian Fitzgerald

University of Limerick

Proceedings - International Conference on Software Engineering

02705257 (ISSN)

Ämneskategorier

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21