Branch-and-bound for the precedence constrained generalized traveling salesman problem (extended abstract)
Paper i proceeding, 2020

No abstract available

Författare

R. Salman

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

F. Ekstedt

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Peter Damaschke

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Proceedings of the 13th International Symposium on Combinatorial Search, SoCS 2020

Vol. 2020 137-138
978-157735822-0 (ISBN)

13th International Symposium on Combinatorial Search, SoCS 2020
Virtual; online, Austria,

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-21