Vi måste hitta ett lagom antal idisslare.
Artikel i dagstidning, 2021

Metan, kor, jordbrukets klimatpåverkan, biologisk mångfald

Författare

Johan Karlsson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Elin Röös

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Rasmus Einarsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Fysisk resursteori 2

Cecilia Sundberg

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Martin Persson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

ATL Lantbrukets Affärstidning

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Mer information

Skapat

2021-03-24