Icebreakers and Arctic ice melt Reply
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Saara Matala

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Physics Today

0031-9228 (ISSN)

Vol. 74 4 11-12

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-10