Public Transit Planning and Operation in the Era of Automation, Electrification, and Personalization
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Xiaolei Ma

Beihang University

Xiaoyue Liu

University of Utah

Xiaobo Qu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

1524-9050 (ISSN) 1558-0016 (eISSN)

Vol. 22 4 2345-2348 9390448

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Kommunikationssystem

Reglerteknik

DOI

10.1109/TITS.2021.3064090

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05