Lp-estimates of extensions of holomorphic functions defined on a non-reduced subvariety
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Annales de lInstitut Fourier

0373-0956 (ISSN)

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-16