METHODS OF PRODUCING INSECT PHEROMONES.
Patent, 2020

Uppfinnare

Christer Löfstedt

Lunds universitet

Per Hofvander

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Honglei Wang

Lunds universitet

Baojian Ding

Lunds universitet

Yihan Xia

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Jarl-Sunesson Carin

Lunds universitet

E.B. Cahoon

University of Nebraska - Lincoln

Ämneskategorier

Bioteknologi med applikationer på växter och djur

Mer information

Skapat

2021-05-15