Editorial for “Assessment of Imaging Modalities Against Liver Biopsy in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: The Amsterdam NAFLD-NASH Cohort”
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Paul Hockings

MedTech West

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Antaros Medical AB

Ferenc E. Mózes

University of Oxford

Michael Pavlides

University of Oxford

Journal of Magnetic Resonance Imaging

1053-1807 (ISSN) 1522-2586 (eISSN)

Vol. 54 6 1950-1951

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Radiologi och bildbehandling

Medicinsk bildbehandling

DOI

10.1002/jmri.27808

PubMed

34189799

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05