In Praise of ITD, Inter- and TransDisciplinarity with some other Disciplinarities. This is my story...
Övrigt - Blogginlägg, 2021

Upphovsman

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-16