Line of flight axiology
Kapitel i bok, 2021

artistic research

Design

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Knowledge of Art

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Design

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-17