Urban transformations and confrontations in Göteborg: /Landeris/ and town plans 1866/–/c. 1920
Paper i proceeding, 2004

Författare

Gunilla Enhörning

Chalmers, Sektionen för arkitektur

The European City. Architectural Interventions and Transformations. Ed.: Claessens, Francois & van Duin, Leen. Proceedings of the EAAE conference, Delft, 27–30 oktober 2004

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06