Fast, automated artificial intelligence-based aorta segmentation in 18F-sodium fluoride PET/CT scans: head-to-head comparison with manual segmentation
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Reza Piri

Odense University Hospital

Syddansk Universitet

Lars Edenbrandt

Göteborgs universitet

Mans Larsson

Eigenvision AB

Olof Enqvist

Eigenvision AB

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Oke Gerke

Odense University Hospital

Syddansk Universitet

Poul Flemming Hoilund-Carlsen

Syddansk Universitet

Odense University Hospital

Journal of Nuclear Medicine

0161-5505 (ISSN) 2159-662X (eISSN)

Vol. 62

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kardiologi

Radiologi och bildbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-20