Polariton chemistry: Molecules in cavities and plasmonic media
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Joel Yuen-Zhou

Department of Chemistry & Biochemistry

Wei Xiong

Department of Chemistry & Biochemistry

Timur Shegai

Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Journal of Chemical Physics

0021-9606 (ISSN) 1089-7690 (eISSN)

Vol. 156 3 030401

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysikalisk kemi

Annan fysik

DOI

10.1063/5.0080134

PubMed

35065563

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10