Recent Research Into Infrastructure as Code
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2023

Författare

Miroslaw Staron

Göteborgs universitet

Silvia Abrahao

Universitat Politecnica de Valencia (UPV)

Birgit Penzenstadler

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Lorin Hochstein

Netflix, Inc.

IEEE Software

0740-7459 (ISSN) 19374194 (eISSN)

Vol. 40 1 86-88

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/MS.2022.3212035

Mer information

Senast uppdaterat

2023-07-19