CFD-modellering av mindre biobränslepannor, etapp 2
Rapport, 2002

Författare

A. Lönnermark

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22