Adolf Edelsvärd
Bok, 2000

Adolf Edelsvärd

Göteborg

guidebok

göteborgsarkitektur

Författare

Gunilla Linde Bjur

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

ISBN

91-85488-52-6

Mer information

Skapat

2017-10-06