Environmental Life Cycle Assessment in Microelectronics Packaging
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anders Andrae

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

International Journal of Life Cycle Assessment

0948-3349 (ISSN)

1-2

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

DOI

10.1065/lca2005.05.001

Mer information

Skapat

2017-10-06