Disinheritance Politics: Spatializing Abject Histories of World War II Sweden
Kapitel i bok, 2003

Författare

Michael Landzelius

Rethinking Heritage: Cultures and Politics in Europe. Robert Shannan Peckham (ed.)

192-204

Ämneskategorier

Kulturstudier

Övrig annan samhällsvetenskap

Historia

ISBN

1-86064-796-0

Mer information

Skapat

2017-10-10