Local forest protection, gender and caste - Dhani Hill, Orissa, India
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Madelene Ostwald

Göteborgs universitet

Ranjan Baral

Geografiska Annaler Serie B

Vol. 82 115-128

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10