Communicating strategy for better implementation - Process and tools in a large Swedish construction company
Licentiatavhandling, 2007

VV21

Författare

Johan Björnström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

1652-9146

VV21

Mer information

Skapat

2017-10-06