Error control and time-sequential adaptive technique for the visco-plasticity problem
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Computational Plasticity IX, fundamentals and Applications, Part 2 (Edited by E. Onate, D.R.J Owen and B. Suárez),

927-930

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08