Principles of Distributed Systems
Samlingsverk (redaktörskap), 2007

SWE & Operating Systems

Programming

Computer Communications & Networks

Redaktör

Eduardo Tovar

Philippas Tsigas

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)

Hacène Fouchal

Ämneskategorier

Datorteknik

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-540-77095-4

Mer information

Skapat

2017-10-06