Usability Evaluation of Interface Design for Medical Devices -- Exploring Methodologies for Evaluating Prototypes
Licentiatavhandling, 2004

prototype

empirical evaluation approach

usability

information

analytical evaluation approach

medical devices

interface

sal Vasa C
Opponent: Docent. John Sören Pettersson, Institutionen för Informationsteknologi (Human-IT), Karlstads Universitet

Författare

Yuanhua Liu

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Datavetenskap (datalogi)

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology

sal Vasa C

Opponent: Docent. John Sören Pettersson, Institutionen för Informationsteknologi (Human-IT), Karlstads Universitet

Mer information

Skapat

2017-10-06