Residue Currents Constructed from Resolutions of Monomial Ideals
Preprint, 2007

Författare

Elizabeth Wulcan

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:39

Mer information

Skapat

2017-10-07