Studier i motståndets estetiska former, rec. Maria Hellström, 2006, Steal this place [diss.]
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur

3

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08