Model for solubility and solid-phase composition in high-temperature Na2CO3-Na2SO4 solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Na2CO3-Na2SO4 solutions

solubility

Författare

Marta Anna Bialik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

W.J., Jr. Frederick

Journal of Pulp and Paper Science

Vol. 33 3 150-156

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06