The lignoboost process - Comments on key-operations
Paper i proceeding, 2007

lignoboost process

comments on key-operations

Författare

Henrik Wallmo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

2007 International Chemical Recovery Conference, Quebec City, QC, Canada, May 29-June 1, 2007

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07