The Intergranular Oxynitride Microstructure in Silicon Nitride Based Ceramics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

B-phase

EDX

TEM

Si3N4

intergranular microstructure

Författare

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

N. Schneider

S. Hampshire

Materials Science Forum

0255-5476 (ISSN) 16629752 (eISSN)

Vol. 554 113-118

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06