The Intergranular Microstructure of Silicon Nitride Based Ceramics
Paper i proceeding, 2007

Författare

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

N. Schneider

Y. Menke

S. Hampshire

Proceedings of the 31st International Conference on Advanced Ceramics and Composites

Vol. CD
978-0-470-24679-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

978-0-470-24679-5

Mer information

Skapat

2017-10-06