The PTPN22 promoter polymorphism -1123G>C association cannot be distinguished from the 1858C>T association in a Norwegian rheumatoid arthritis material.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Marte K Viken

Marita Olsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Siri T Flåm

Øystein Førre

Tore K Kvien

Erik Thorsby

Benedicte A Lie

Tissue Antigens

Vol. 3 70 190-7

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Genetik

Mer information

Skapat

2017-10-08