Software-synchronized all-optical sampling for fiber communication systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mathias Westlund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of Lightwave Technology

Vol. 23 3 1088-1099

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07