Highly Efficient Ultrafast Energy Transfer into Molecules at Surface Step Sites
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

E. H. G. Backus

M. Forsblom

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

M. Bonn

J. Phys. Chem. C

Vol. 111 17 6149 -6153

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06