The domain of partial attraction of an infinitely divisible law without a normal component
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Rossitza Dodunekova

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Adv. in Appl. Math.

Vol. 16 2 184-205

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06