Fatigue life prediction based on variable amplitude tests—methodology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Pär Johannesson

Thomas Svensson

Jacques de Maré

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

International Journal of Fatigue

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13