Fatigue life prediction based on variable amplitude tests—specific applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thomas Svensson

Pär Johannesson

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

International Journal of Fatigue

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13