Editorial: Special Issue on Mobile Communications: From Cellular to Ad-hoc and Beyond
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

mobile communications

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

J-C Burgelman

C Rodriguez Casal

Telematics and Informatics

Vol. 24 3, 161-163

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07