A kinetic study of NOx reduction over Pt/SiO2 model catalysts with hydrogen as the reducing agent
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Anna Maria Lindholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Neal Currier

Aleksey Yezerets

Louise Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Topics in Catalysis

Vol. 42-43 1-4 83-89

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07