Statistical analysis of catalyst data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Urban Hjorth

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

A Chan

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Dongmei Zhao

Göteborgs universitet

Evert Ljungström

Göteborgs universitet

ENVIRONMETRICS

Vol. 13 831-846

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06