The Influence of an Additional Filter in Epithermal Neutron Activation Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Appl. Radiat. Isot.

40 37-40

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06