New Nuclides: 243Np and 244Np
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Z. Physik

328 417-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06