Evidence for Shape Coexistence in Neutron-rich Rh and Ag Nuclei, Proc. Int. Workshop on Nuclear Structure of the Zirconium Region
Paper i proceeding, 1988

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Bad Honnef; Res. Rep. in Physics

76-

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06