SISAK 3 - An Improved System for Rapid Radiochemical Separations by Solvent Extraction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Radiochim. Acta

Vol. 48 177-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06