Field and Laboratory Studies of the Reduction and Sorption of Technetium(VII)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Radiochim. Acta

Vol. 58/59 239-244

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06