On-line Separation of Iodine Species in Reactor Water using Mixer-settlers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Radiochim. Acta

Vol. 68 3 169-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06