Level Lifetimes in Neutron-rich Ru Isotopes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Z. Physik

Vol. A352 237-238

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06