Liquid Scintillation Spectroscopy of -Particle Emitters and Detection of Spontaneous Fission Events for On-line Studies of Actinide and Transactinide Elements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Nucl. Instrum. Methods in Physics Research

Vol. A370 532-

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06